BK Tuneling Bogdan Kaciuba

Wydrążymy tunel razem zgodnie z prawem

Witajcie na mojej stronie

Kilka słów o mnie

Nazywam się BOGDAN KACIUBA. Jestem magistrem inżynierem górnictwa w zakresie górnictwa i geologii. Moja specjalność  to technika podziemnej eksploatacji złóż. Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą w zakresie budowy tuneli pod nazwą ”BK Tuneling Bogdan Kaciuba” 

Oferta

Oferta I

 • tworzenie Planu Ruchu Zakładu
 • zatwierdzenie PRZ w Okręgowym Urzędzie Górniczym
 • nadzór nad realizacją PRZ
 • realizacja PRZ
 • inne działania wynikające z zakresu czynności Kierownika Ruchu Zakładu z Prawa Geologicznego  i  Górniczego

Oferta II

 • organizacja robót strzałowych

Oferta III

 • nadzór inwestycyjny w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

Miner-job-avatar-profession-occupation-cavern-labour-mining

Oferta IV

 • organizacja pełnego składu osobowego wynikającego z Planu Ruchu Zakładu o następujące stanowiska:

  • Kierownik działu górniczego
  • Kierownik działu techniki strzałowej
  • Kierownik działu energo-maszynowego
  • Geolog górniczy
  • Mierniczy górniczy

Działamy na terenie całego kraju